Vid Solgens strand

Solgen

Solgen är en av Jönköpings läns större sjöar som med sitt rika fågelliv är mycket uppskattat av fågelskådare. Sjön har även gott om fisk. Mest känd är den så kallade Solgengösen. Bilden visar den populära badplatsen som ligger ett hundratal meter från Mellby kyrka. Solgen är 13 km lång och 4 km på det bredaste stället. Sjösänkningar gjordes 1864-65 samt 1925-26 vilket gjorde att den odlade arealen ökade till det dubbla. I äldre tider togs myrmalm upp ur Solgen och blev råvara vid järntillverkning. Med håv eller soll togs malmen upp genom isen och under åren 1631-1871 såldes den till järnbruket i Bruzaholm.

Läs mer om Solgen, fiske och information om Solgens naturreservat på Eksjö kommuns hemsida: https://www.visiteksjo.se/artikelarkiv/upplev/fiskesjoarieksjokommun/solgen.4.15f57bb1163ca7147c3154d.html

Fisket i Solgen är uppdelat på flera fiskekort, se info via länken ovan eller information på anslagstavlor vid badplatsen, båtklubben och i Värne.

Tips: fin vandringsled längs Solgenån, från Värne till fågeltornet i Söraby. Start vid hembygdsgården i Värne där skylt/karta finns. Länk: https://sites.google.com/site/mellbyhembygdsforening/naturtips-i-mellby/sjoesvaengen

Mellby badplats. Foto: Cathrine Jansson

Mellby badplats. Foto: Cathrine Jansson

Mellby badplats. Foto: Christer Svahn.

Mellby kyrka. Foto: Cathrine Jansson

Mellby kyrka. Foto: Cathrine Jansson

Kanotled

Kanotleden mellan Värne och Ryningsnäs erbjuder 90 km kanotled genom vacker höglandsnatur. Leden börjar i Värne där Solgenån just lämnat Solgen. Efter 20 km blir det i stället Emån turen går på. Vindskydd, TC, sopställ och andra bekvämligheter finns längs leden. Solgen är utmärkt även för kajakpaddling med många fina öar. Kontakta Eksjö Turistbyrå för tips om en- eller flerdagarsturer och kanotuthyrning. Iläggningsplats för kanoter finns vid Mellby badplats där även vindskydd och parkering finns. Iläggningsplats för kanoter finns även i Värne vid åbron (alltså EFTER dammluckorna i Värne).

Solgen båtklubb/Båthamn

Vid Mellby badplats finns en båthamn med över 100 båtplatser. Mellby Båthamn drivs av Solgens båtklubb. Här finns plats att grilla samt information på anslagstavlor om var du kan köpa fiskekort för Solgen.

Länk till Solgens båtklubb: http://www.solgensbatklubb.se/index.html

Solgens båtklubb vid Mellby badplats. Foto: Christer Svahn.