Kontaktpersoner & uthyrning

Mellby samhälls- och hembygdsförening:

Besöksadress till hembygdsgården i Värne: Höredavägen 2, 575 94 Eksjö
Hitta via Google maps: Mellby samhälls- och hembygdsförening - Google Maps
Facebook: sök "Höreda & Mellby landsbygd" , https://www.facebook.com/groups/1459499997617593
Post adresseras till ordförande Björn Sigurdh, Höredavägen 3, 575 94 Eksjö eller sekreterare: Cathrine Jansson, Hammar 4, 575 94 Eksjö.
E-post: mellby.hembygdsforening@gmail.com
Hemsida: www.mellbyhembygd.se
Organisationsnummer: 827000-3992
Postgiro: 679640-3
SWISH: 123 413 5729

MEDLEMSAVGIFT 2022:
För enskild medlem 100kr/år och för en familj (boende i samma hushåll) kostar det 200kr/år. Inbetalas via postgiro 679640-3 eller visa SWISH på nr 1234 135 729. Ange ditt namn och medlemsavgift på inbetalningen.

UTHYRNING av hembygdsgård och partytält priser för år 2022:
- Hembygdsgården sommartid (april-oktober), hyra 800 kr/tillfälle (rabatt 200 kr för medlemmar).
- "Partytält", nyinköpt våren 2022, 40 m2 (storlek 5x8 meter), kraftig plastväv i PVC, hyran är 1000 kr (rabatt 200 kr för medlemmar).
Möjligheten att hyra
hembygdsgården under höst/vinter är begränsad på grund av höga uppvärmningskostnader. Styrelsen har därför beslutat om en betydligt högre hyra under denna period - lokalhyra november 1200 kr, lokalhyra december-mars är 1500 kr/dag (ingen medlemsrabatt).

  • Hyra av endast stolar och bord (obs, endast för inomhusbruk), 400 kr, rabatt 100 kr för medlemmar.

  • Hyran inbetalas via faktura som du får vid hyrestillfället.

  • Vänligen EJ rökning i och/eller utanför hembygdsgården,

  • Hyresgästen ansvarar för att diska och städa lokalen ordentligt efter mötet (städutrustning finns på plats), ta med sopor och tvätta dukar och handdukar vid behov.

  • Övriga ordningsregler får du i samband med faktura och nyckelutlämning.

  • Ramp för barnvagn, rullator, rullstol finns att ställa fram vid trappen till entrédörren (eller vid köksdörren).

  • Sittplatser i samlingssalen för ca 40-50 personer, köksutrustning med kaffekoppar, bestick, glas, tallrikar finns för ca 40-50 gäster. Nyrenoverat kök med kaffebryggare, termosar m.m (obs, ej diskmaskin).

  • Det är EJ tillåtet med övernattning i lokalen.

  • Hyresgästen ansvarar för att ersätta eventuella skador som uppstår på byggnader, partytält eller inredning vid hyrestillfället.

Hembygdsgård och partytält bokas via Jenny Björklund, 073-073 63 64.

Om olyckan är framme…

Brandsläckare, brandvarnare, brandfilt, första-hjälpen-utrustning finns i köket i hembygdsgården.
Närmaste hjärtstartare finns vid Värne Allianskyrka, på baksidan (utomhus, vid entrédörren, alltid tillgänglig) . Adress: Vassängsvägen 2, 575 94 Eksjö
Vid akut olycka ring 112!

Årsmöte 2022 för Mellby samhälls- och hembygdsförening genomfördes i hembygdsgården måndag 28 mars 2022.

Vid mötet närvarade 15 personer. Hela styrelsen omvaldes och även Björn Sigurdh omvaldes som ordförande för 2022. Kontakta sekreteraren om du vill ta del av årsredovisning för år 2021 med verksamhetsberättelse och bokslut.

Styrelsemedlemmar 2022-valda vid årsmötet:
Valberedning 2022: Kenth Jansson, Irma Gustafsson.
Revisorer 2022: Jan Mosskull, Kerstin Hugosson. Suppleanter: Åke Isacson och Inger Bergman.

Styrelseledamöter:
Björn Sigurdh, ordförande, tel 072-5618614
Cathrine Jansson, vice ordförande, sekreterare, tel 070-5184757
Jenny Björklund, kassör, tel 073-0736364
Marie Mosskull, 072-7082361
Magnus Theodorsson, tel 070-3089729
Christer Svahn, suppleant, tel 070-6444927
Urban Andersson, suppleant, tel 070-6145188