Kontaktpersoner & uthyrning

Mellby samhälls- och hembygdsförening: 

Besöksadress till hembygdsgården i Värne: Höredavägen 2, 575 94 Eksjö
Hitta via Google maps Mellby samhälls- och hembygdsförening - Google Maps
Facebook: sök "Höreda & Mellby landsbygd" , https://www.facebook.com/groups/1459499997617593
Post adresseras till ordförande Björn Sigurdh, Höredavägen 3, 575 94 Eksjö eller sekreterare: Cathrine Jansson, Hammar 4, 575 94 Eksjö.
E-post: mellby.hembygdsforening@gmail.com
Hemsida: www.mellbyhembygd.se  
Organisationsnummer: 827000-3992
Postgiro: 679640-3
SWISH: 123 413 5729 

MEDLEMSAVGIFT 2023:
För enskild medlem 100kr/år och för en familj (boende i samma hushåll) kostar det 200kr/år. Inbetalas via postgiro 679640-3 eller visa SWISH på nr 1234 135 729.  Ange ditt namn och medlemsavgift på inbetalningen.

UTHYRNING av hembygdsgård och partytält - bokas via Jenny Björklund, 073-073 63 64. 

- Hyra av hembygdsgården sommartid (april-oktober), 800 kr/tillfälle (rabatt 200 kr för medlemmar).
- Hyra av "partytält", nyinköpt våren 2022, 40 m2 (storlek 5x8 meter), kraftig plastväv i PVC, hyran är 1000 kr (rabatt 200 kr för medlemmar).
Möjligheten att hyra hembygdsgården under höst/vinter är begränsad på grund av höga uppvärmningskostnader. Styrelsen har därför beslutat om en betydligt högre hyra under denna period - lokalhyra november 1200 kr, lokalhyra december-mars är 1500 kr/dag (ingen medlemsrabatt)

Hyresvillkor:  

Om olyckan är framme… 

Brandsläckare, brandvarnare, brandfilt, första-hjälpen-utrustning finns i köket i hembygdsgården.
Närmaste hjärtstartare finns vid Värne Allianskyrka, på baksidan (utomhus, vid entrédörren, alltid tillgänglig) . Adress: Vassängsvägen 2, 575 94 Eksjö. Vid akut olycka ring 112! 

Årsmöte 2023 för Mellby samhälls- och hembygdsförening genomfördes i hembygdsgården måndag 27 mars 2023.

Vid mötet närvarade 15 personer. Styrelsen utökades med en person där Simon Isacson invaldes som ny ledamot, i övrigt omval på övriga ledamöter och Björn Sigurdh omvaldes som ordförande för 2023. Kontakta sekreteraren om du vill ta del av årsredovisning för år 2022 med verksamhetsberättelse och bokslut.   

Styrelseledamöter år 2023:
Björn Sigurdh, ordförande, tel 072-5618614
Cathrine Jansson, vice ordförande, sekreterare, tel 070-5184757
Jenny Björklund, kassör, tel 073-0736364
Marie Mosskull, 072-7082361
Magnus Theodorsson, tel 070-3089729
Simon Isacson, tel  073-6241335
Christer Svahn, suppleant, tel 070-6444927
Urban Andersson, suppleant, tel 070-6145188 

Valberedning: Kenth Jansson, Irma Gustafsson.
Revisorer: Jan Mosskull, Kerstin Hugosson.
Revisorssuppleanter: Åke Isacson och Inger Bergman.