Kontaktpersoner & uthyrning

Mellby samhälls- och hembygdsförening: 

Besöksadress till hembygdsgården i Värne: Höredavägen 2, 575 94 Eksjö
Hitta via Google maps Mellby samhälls- och hembygdsförening - Google Maps
Facebook: sök "Höreda & Mellby landsbygd" , https://www.facebook.com/groups/1459499997617593
Post adresseras till ordförande Cathrine Jansson, Hammar 4, 575 94 Eksjö
E-post: mellby.hembygdsforening@gmail.com
Hemsida: www.mellbyhembygd.se  
Organisationsnummer: 827000-3992
Postgiro: 679640-3
SWISH: 123 413 5729 

MEDLEMSAVGIFT 2024:
För enskild medlem 100kr/år och för en familj (boende i samma hushåll) kostar det 200kr/år. Inbetalas via postgiro 679640-3 eller visa SWISH på nr 1234 135 729.  Ange ditt namn och medlemsavgift på inbetalningen.
Personuppgiftshantering: kassören ansvarar för ett medlemsregister där namn på medlemmar uppdateras årligen, registret används för medlemshantering och uppgifter sprids ej i några andra sammanhang. 

UTHYRNING av hembygdsgård och partytält - bokas via Jenny Björklund, 073-073 63 64. 

- Hyra av hembygdsgården sommartid (april-oktober), 800 kr/tillfälle (rabatt 200 kr för medlemmar).
- Hyra av "partytält" (nyinköpt våren 2022), 40 m2 (storlek 5x8 meter), kraftig plastväv i PVC, hyran är 1000 kr (rabatt 200 kr för medlemmar).
Möjligheten att hyra hembygdsgården under höst/vinter är begränsad på grund av höga uppvärmningskostnader. Styrelsen har därför beslutat om en betydligt högre hyra under denna period - lokalhyra november 1200 kr, lokalhyra december-mars är 1500 kr/dag (ingen medlemsrabatt).
- Hyra av endast stolar och bord (obs, endast för inomhusbruk), 400 kr, rabatt 100 kr för medlemmar.

Hyresvillkor:  

Om olyckan är framme… 

Brandsläckare, brandvarnare, brandfilt, första-hjälpen-utrustning finns i köket i hembygdsgården.
Närmaste hjärtstartare finns vid Värne Allianskyrka, på baksidan (utomhus, vid entrédörren, alltid tillgänglig) . Adress: Vassängsvägen 2, 575 94 Eksjö. Vid akut olycka ring 112! 

Årsmöte 2024 för Mellby samhälls- och hembygdsförening genomfördes i hembygdsgården onsdag 20 mars 2024.

Vid mötet närvarade 25 personer. Styrelsen utökades med en person där Maria Gustafsson invaldes som ny ledamot, i övrigt omval på övriga ledamöter. Cathrine Jansson valdes till ny ordförande för 2024. Kontakta ordförande om vill ta del av årsredovisning för år 2023 med verksamhetsberättelse och bokslut, några kopior finns tillgängliga i hembygdsgården.  Stadgar finns som pdf-fil längst ned på sidan. 

Styrelseledamöter år 2024:
Cathrine Jansson, ordförande, tel 070-518 4757
Björn Sigurdh, vice ordförande, tel 072-561 8614
Jenny Björklund, kassör, tel 073-073 6364
Marie Mosskull, sekreterare, tel 072-708 2361
Magnus Theodorsson, tel 070-308 9729
Simon Isacson, tel  073-6241335
Maria Gustafsson, tel 079-347 1974
Christer Svahn, suppleant, tel 070-644 4927
Urban Andersson, suppleant, tel 070-614 5188 

Valberedning: Kenth Jansson, Irma Gustafsson.
Revisorer: Jan Mosskull, Kerstin Hugosson.
Revisorssuppleanter: Åke Isacson och Inger Bergman.