Om Mellby socken

 Mellby socken är en vacker plats på Småländska höglandet, Eksjö kommun. Fornfynd och runstenar visar på att bygden sedan länge varit bebodd. Sjön Solgen med sitt fiske har varit en garant för överlevnad tillsammans med jordbruket. Samhället i Mellby socken heter Värne och skriftliga källor visar på att det under 1400-talet och framåt haft stor betydelse i regionen tack vare sin kvarn och sitt fiske.

Mellby samhälls- och hembygdsförening är en ideell förening med verksamhet i Mellby socken, Eksjö kommun. Föreningen har som syfte att värna, vårda och utveckla Mellbybygden och Värne samhälle. Detta görs genom att aktivt delta i bygdens utveckling, verka för invånarnas service och gemenskap och öka kunskap och känsla för bygdens historia och traditioner. Hembygdsföreningen bildades 1939 och har cirka 200 medlemmar. Nuvarande förening är en sammanslagning av tidigare samhällsföreningen och hembygdsföreningen (sammanslagningen genomfördes på 1990-talet). Under året genomförs ett antal olika aktiviteter, som exempelvis: valborgsfirande, sommarcafé, torpvandring, naturvandringar, Mellbydagen, luciafirande, julkaffe. Föreningen har via Eksjö kommun, även skötselansvar för Mellby badplats. Parstugan och Lillstugan används vid de flesta av föreningens verksamheter och även vid förenings-och styrelsemöten. Dessutom hyr föreningen ut hembygdsgården till privatpersoner och organisationer för diverse evenemang och möten.  Se separat flik på hemsidan för kontaktuppgifter till styrelsen och till kontaktperson för uthyrning av hembygds

Hembygdsgården och dess byggnader

Mellby hembygdsförening köpte tomten, fastigheten Värne 4:4, av K. Liljegren 1947 och har sedan 1948 innehaft lagfart. På fastigheten finns idag tre äldre byggnader vilka ägs av föreningen. Lillstugan är ett torp med ryggås, troligen från senare delen av 1700-talet. Den inköptes och flyttades hit från Bromålen, Salebo, V Ryds socken, Ydre kommun. Den återuppfördes 1947 och härbärgerar nu ett antal äldre föremål. Parstugan är en ryggåsstuga som uppfördes i början av 1800-talet i Boaryd. Den inköptes från Einar Lööw och flyttades hit 1953 och återuppfördes 1956 då hembygdsgården invigdes. Vid återuppförandet sänktes vindsvåningen ett par stockvarv samtidigt som en tillbyggnad gjordes på baksidan för att i första hand rymma ett kök. Interiören består av en mindre och en större samlingssal samt kök. Vindsvåningen tjänar som magasin för delar av samlingarna. Ängsladan är av rundtimmer från senare delen av 1800-talet och flyttades hit 1972 från Stafälle.

 Hembygdsgården i Värne. Foto: Christer Svahn.

 Mellby kyrka

Mellby kyrka omnämns första gången 1291 i ett testamente då ärkedjäknen Sigtrad eller Sigtrygg skänkte en bönbok och en mässbok. Nuvarande byggnad är från 1400-talet och en av Eksjö kommuns äldsta byggnader. Fristående klockspel är från samma tid, men ombyggt 1673. Den vackra stenkyrkan är försedd med platt innertak, rikt dekorerat 1719 av Olof Raam från Eksjö. Bland inventarierna märks främst altarskåpet av tyskt ursprung från tidigt 1500-tal. Den vackra kyrkan är populär som vigselkyrka. 

 Runstenar

Inom Mellby socken finns det gott om fornfynd och runstenar som berättar om en gammal levande bygd. Titta och läs mer om de fyra runstenarna på följande utmärkta sajt: http://www.algonet.se/~boda1-5/mattias/runstenar.htm.

Enligt gamla källor kan det finnas fler runstenar som antingen är nergrävda eller bortglömda runt Mellby kyrka/Söraby samt en runsten som kan ha använts som vägtrumma över en bäck vid Ämmingarps skola.

Runsten vid Mellby kyrka. Foto: Christer Svahn.

Gravfält

400 meter nordväst om kyrkan, mot Eksjö, finns 35 synliga gravar från yngre järnåldern. På historiska museet i Stockholm finns en spjutspets av järn från en av de plundrade gravarna. Följ skylten ”Gravfält 100 m” och läs mer om gravarna på plats. På andra sidan av landsvägen, i en björkdunge, ligger Frös källa, en av sockens flera offerkällor.

Värne kvarn

I offentliga handlingar från 1470 nämns Värne och dess givande fiske. Riddaren Boo Stensson Sture ägde då hälften av Värne kvarn. Den gamla kvarnen revs i samband med första sjösänkningen 1864 men den ”nya” kvarnen finns kvar och är K-märkt. Rogberg skrev 1770 följande om Värne kvarn och ålfisket : ”Vid utloppet utur denna sjö (Solgen) är en fördelaktig kvarn och ett makalöst fiske”. I Solgen fiskades enligt samme Rogberg ”gäddor, abborrar, ål, lakar, kosteliga siklöjor, mört, stora rudor, sarv, simpor, sutare och s.k. kvidor (braxen)".

Mejeri och ångbåt

Vid åbron i Värne har det funnits ett mejeri. En del av mjölken togs under sommarhalvåret från andra sidan sjön med hjälp av en ångbåt som kallades Moses.

Långa sten

Cirka 100 hundra meter efter att du lämnat Värne mot Skede, på höger sida några meter in från vägen, står en bautasten med årtalet 1814 inristat. Det sägs att när vägen från Värne mot ”östersocknen” byggdes 1814 kom traktens soldater hem från kriget och reste stenen, varefter en bonde från Hammar högg in årtalet.

 Långa sten. Foto: Christer Svahn.

 Mölarp och ”Emåns öga”

Även i Mölarp har det funnit en kvarn. Den revs 1912. Under byggandet av stenvalvsbron vid Mölarp över Solgenån (som sedan rinner ut i Emån) hittades 1925 en märklig och vacker pärla i en flodpärlsmussla. Brobyggets byggmästare J G Liljegren köpte pärlan och lät göra ett halssmycke till sin dotter av den. Pärlan ”Emåns öga” är 11,5 mm i diameter och har en god lyster av sötvattenskaraktär. En replik av smycket visas idag på Emåns Ekomuseum i Bodafors.

 

Mölarpsbron. Foto: Christer Svahn.