Vid Solgens strand

Solgen

Solgen är en av Jönköpings läns större sjöar som med sitt rika fågelliv är mycket uppskattat av fågelskådare. Sjön har även gott om fisk. Mest känd är den så kallade Solgengösen. Bilden visar den populära badplatsen som ligger ett hundratal meter från Mellby kyrka. Solgen är 13 km lång och 4 km på det bredaste stället. Sjösänkningar gjordes 1864-65 samt 1925-26 vilket gjorde att den odlade arealen ökade till det dubbla. I äldre tider togs myrmalm upp ur Solgen och blev råvara vid järntillverkning. Med håv eller soll togs malmen upp genom isen och  under åren 1631-1871 såldes den till järnbruket i Bruzaholm. Läs mer om Solgen, fiske och information om Solgens naturreservat på Eksjö kommuns hemsida:  http://www.eksjo.se/kultur_fritid/friluftsliv/fiskeguiden/sjoear/solgen 

Mellby badplats. Foto: Cathrine Jansson


Mellby badplats. Foto: Cathrine Jansson

 Mellby badplats. Foto: Christer Svahn.

Mellby kyrka. Foto: Cathrine Jansson

Mellby kyrka. Foto: Cathrine Jansson
Kanotled

Kanotleden mellan Värne och Ryningsnäs erbjuder 90 km kanotled genom vacker höglandsnatur. Leden börjar i Värne där Solgenån just lämnat Solgen. Efter 20 km blir det i stället Emån turen går på. Vindskydd, TC, sopställ och andra bekvämligheter finns längs leden. Solgen är utmärkt även för kajakpaddling med många fina öar. Kontakta Eksjö Turistbyrå för tips om en- eller flerdagarsturer och kanotuthyrning.

Mellby båthamn

Nedanför Mellby kyrka och nära Mellby badplats finns en båthamn med över 100 båtplatser. Mellby Båthamn drivs av Solgens båtklubb. Här finns plats att grilla, vindskydd för kanotister samt anvisning om var du kan köpa fiskekort.

Solgens båtklubb vid Mellby badplats. Foto: Christer Svahn.

Comments