Information‎ > ‎

Kontaktpersoner & uthyrning

Årsmöte 2021 för Mellby samhälls- och hembygdsförening genomfördes digitalt mån 12/4, kl 19.
Mötet hölls digitalt via Teams med 12 deltagare. Vid årsmötet valdes Marie Mosskull och Magnus Theodorsson in som nya ledamöter, David Hugosson och Irma Gustafsson klev av styrelsearbetet och tackades för sitt stora engagemang för föreningen. Till ordförande omvaldes Björn Sigurdh. Coronarestriktioner påverkar verksamheten men vi följer myndigheters rekommendationer.  

Styrelsemedlemmar 2021

Styrelseledamöter  
Björn Sigurdh, ordförande  072-561 86 14
Cathrine Jansson, vice ordf, sekreterare070-518 47 57
Jenny Björklund, kassör 073-073 63 64
Marie Mosskull072-708 23 61
Magnus Theodorsson 070-308 97 29

 
 
Suppleanter  
Christer Svahn 070-644 49 27
Urban Andersson070-614 51 88

Valberedning 2021: Kenth Jansson, Irma Gustafsson.
Revisorer 2021: Jan Mosskull, Kerstin Hugosson. Suppleanter: Åke Isacson och Inger Bergman.

Mellby samhälls- och hembygdsförening: 

Organisationsnummer: 827000-3992 
Postgiro: 679640-3 
SWISH: 123 413 5729 

Besöksadress till hembygdsgården i Värne: Höredavägen 2, 575 94 Eksjö
Post adresseras till ordförande Björn Sigurdh eller sekreterare: Cathrine Jansson, Hammar 4, 575 94 Eksjö. e-post: mellby.hembygdsforening@gmail.com 

MEDLEMSAVGIFT 2021
För enskild medlem 100kr/år och för en familj (boende i samma hushåll) kostar det 200kr/år. Inbetalas via postgiro 679640-3 eller visa SWISH på nr 1234 135 729.  Ange ditt namn och medlemsavgift på inbetalningen.

UTHYRNING av hembygdsgård och partytält 
(priser gäller fr .o.m 2017):

Hembygdsgården sommartid (april-oktober): 700 kr/tillfälle, rabatt 200 kr för medlemmar.
Hembygdsgården vintertid (november-mars): 1200 kr/tillfälle, rabatt 200 kr för medlemmar. 
Föreningen hyr också ut ett stort "partytält" med storlek 5x8 meter i kraftig plastväv. Hyran är 700 kr, rabatt 200 kr för medlemmar.   

Hyresgästen ansvarar för att diska och städa lokalen ordentligt efter mötet (städutrustning finns på plats), ta med sopor och tvätta dukar och handdukar vid behov. Sittplatser i samlingssalen för ca 40-50 personer, köksutrustning med kaffekoppar, bestick, glas, tallrikar finns för ca 40-50 gäster. Nyrenoverat kök med kaffebryggare, termosar m.m (obs, ej diskmaskin). 
Hyra av endast stolar och bord för inomhusbruk, 300 kr, rabatt 100 kr för medlemmar. EJ övernattning i lokalen. 

Hembygdsgård och partytält bokas via Cathrine Jansson, 070-518 47 57. Hyran inbetalas via faktura som du får vid hyrestillfället. Vänligen EJ rökning i och utanför hembygdsgården, övriga ordningsregler får du i samband med faktura och nyckellämning. 

Hjärtstartare i Värne! 

Om olyckan är framme… Närmaste hjärtstartare finns vid Värne Allianskyrka, på baksidan (utomhus, vid entrédörren, alltid tillgänglig) . Adress: Vassängsvägen 2, 575 94 Eksjö . Vid akut olycka ring 112!

Comments