Information‎ > ‎

Kontaktpersoner och lokalhyra

Årsmöte 26/3 2018 i hembygdsgården
Årsmöte för Mellby hembygdsförening hölls måndag 26/3, kl 18.30 i hembygdsgården. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Under mötet behandlades förslaget om namnbyte för föreningen till Mellby samhälls- och hembygdsförening. Bakgrunden är att ett ändrat föreningsnamn bättre visar föreningens verksamhet som både omfattar samhälls- och hembygdsfrågor i Mellby socken och Värne samhälle. Förslaget om namnbyte antogs av årsmötet och kommer genomföras efter ytterligare ett extra årsmöte. /Styrelsen 

Styrelsemedlemmar 2018

Styrelseledamöter  
Kenth Jansson, ordförande  076-807 50 15    
Krister Hildorsson, vice ordförande      0381-910 54, 070-6882811
Irma Gustafsson, sekreterare          070-6191128
Björn Sigurdh      072-561 86 14
David Hugosson          0381-911 75
Jenny Björklund, kassör  0381-911 05, 073-0736364
Eivor Hugosson
 073-532 69 17
   
Suppleanter  
Christer Svahn 070-644 49 27
Urban Andersson070-614 51 88

Uthyrningsansvarig för lokaler och tält är Cathrine Jansson, tel 070-5184757, jansson@hammarvidsolgen.se


Mellby hembygdsförening o
rganisationsnr: 827000-3992 
Postgiro: 679640-3
SWISH: 1234 135 729

Besöksadress till hembygdsgården i Värne: Höredavägen 2, 575 94 Eksjö
Post adresseras till ordförande:  Kenth Jansson, Hammar 4, 575 94 Eksjö. e-post: mellby.hembygdsforening@gmail.com

MEDLEMSAVGIFT 2018: För enskild medlem 100kr/år och för en familj (boende i samma hushåll) kostar det 200kr/år. Inbetalas via postgiro 679640-3 eller visa SWISH på nr 1234 135 729.  Ange ditt namn på inbetalningen.

LOKALHYRA fr .o.m 1/10 2017:
Hyra av hembygdsgården april-oktober: 700 kr/tillfälle, rabatt 200 kr för medlemmar i Mellby hembygdsförening.
Hyra av hembygdsgården vintertid (november-mars): 1200 kr/tillfälle, rabatt 200 kr för medlemmar.

Hyresgästen ansvarar för att diska och städa lokalen ordentligt efter mötet (städutrustning finns på plats), ta med sopor och tvätta eventuellt använda dukar. Sittplatser i samlingssalen för ca 40-50 personer, köksutrustning med kaffekoppar, bestick, glas, tallrikar finns för ca 40-50 gäster. Nyrenoverat kök med kaffebryggare, termosar m.m (obs, ej diskmaskin). 

Hyra av endast stolar och bord för inomhusbruk, 300 kr, rabatt 100 kr för medlemmar. 

Föreningen hyr också ut ett stort "partytält" med storlek 5x8 meter i kraftig plastväv. Hyran är 700 kr, rabatt 200 kr för medlemmar.   

Hembygdsgård och partytält bokas via Cathrine Jansson, 070-518 47 57. Hyran inbetalas via faktura som du får vid hyrestillfället.

Comments