Information‎ > ‎

Kontaktpersoner & uthyrning

Årsmöte 2020 för Mellby samhälls- och hembygdsförening genomfördes mån 23/3, kl 18.30
Mötet hölls mån 23/3 kl 18.30 i nedbantad version, utan fikaservering och den utlovade föreläsningen med Börje Gunnevik om uttern flyttas till ett senare tillfälle. Vid årsmötet avgick Kenth Jansson som ordförande under många år och avtackades med en blomma för sitt stora engagemang för föreningen. Till ny ordförande valdes Björn Sigurdh. Övriga ändringar: Krister Hildorsson avgick ur styrelsen och Pernilla Andersson ur valberedningen. 

Styrelsemedlemmar 2020

Styrelseledamöter  
Björn Sigurdh, ordförande  072-561 86 14
Cathrine Jansson, vice ordf, sekreterare070-518 47 57
Jenny Björklund, kassör 073-0736364
David Hugosson         076-306 88 67
Irma Gustafsson
070-6191128

 
 
Suppleanter  
Christer Svahn 070-644 49 27
Urban Andersson070-614 51 88

Valberedning 2020: Kenth Jansson, Marie Mosskull, Kjell Hildorsson.
Revisorer 2020: Jan Mosskull, Kerstin Hugosson. Suppleanter: Åke Isacson och Inger Bergman.

Mellby samhälls- och hembygdsförening: 

Organisationsnummer: 827000-3992 
Postgiro: 679640-3 
SWISH: 123 413 5729 

Besöksadress till hembygdsgården i Värne: Höredavägen 2, 575 94 Eksjö
Post adresseras till ordförande Björn Sigurdh eller sekreterare: Cathrine Jansson, Hammar 4, 575 94 Eksjö. e-post: mellby.hembygdsforening@gmail.com 

MEDLEMSAVGIFT 2020
För enskild medlem 100kr/år och för en familj (boende i samma hushåll) kostar det 200kr/år. Inbetalas via postgiro 679640-3 eller visa SWISH på nr 1234 135 729.  Ange ditt namn och medlemsavgift på inbetalningen.

UTHYRNING av hembygdsgård och partytält 
(priser gäller fr .o.m 2017):

Hembygdsgården sommartid (april-oktober): 700 kr/tillfälle, rabatt 200 kr för medlemmar.
Hembygdsgården vintertid (november-mars): 1200 kr/tillfälle, rabatt 200 kr för medlemmar. 
Föreningen hyr också ut ett stort "partytält" med storlek 5x8 meter i kraftig plastväv. Hyran är 700 kr, rabatt 200 kr för medlemmar.   

Hyresgästen ansvarar för att diska och städa lokalen ordentligt efter mötet (städutrustning finns på plats), ta med sopor och tvätta dukar och handdukar vid behov. Sittplatser i samlingssalen för ca 40-50 personer, köksutrustning med kaffekoppar, bestick, glas, tallrikar finns för ca 40-50 gäster. Nyrenoverat kök med kaffebryggare, termosar m.m (obs, ej diskmaskin). 
Hyra av endast stolar och bord för inomhusbruk, 300 kr, rabatt 100 kr för medlemmar. EJ övernattning i lokalen. 

Hembygdsgård och partytält bokas via Cathrine Jansson, 070-518 47 57. Hyran inbetalas via faktura som du får vid hyrestillfället. Vänligen EJ rökning i och utanför hembygdsgården, övriga ordningsregler får du i samband med faktura och nyckellämning. 

Comments